Privacy

 

INLEIDING

We vinden privacy heel belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Hieronder wordt beschreven hoe we dit doen. HvD-Electronics (hierna aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’) is eigenaar van de website http://verdienmetenergie.nl (hierna aangeduid als ‘website’).

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de website, en/of omdat u deze zelf bij het registreren of invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw IP-adres
 

 WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig in het kader van het uitvoeren van een door u gevraagde dienst.

 

 HOE LANG WIJ DE GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of als u stopt met het gebruiken van de door u gevraagde dienst.

 

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen geen persoonsgegevens met derden voor gebruik van commerciële doeleinden.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, en om rapporten over de website aan ons kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verdienmetenergie.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HvD-Electronics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@verdienmetenergie.nl.