Handleiding

Een slimme meter is een meter die het stroom- en gasverbruik in uw huis meet. Deze meter heeft een zogenaamde P1 poort, waarover continu het actuele energieverbruik en de meterstanden worden doorgegeven. De Slimme Meter Wifi Adapter is gekoppeld aan de P1-poort van de slimme meter en stuurt de gegevens van de meter via internet door naar uw persoonlijke pagina’s op deze website. U kunt dan op uw computer, tablet of smartphone uw dagelijks, maandelijks en actueel energieverbruik aflezen in grafieken en overzichten.

Voordat de Slimme Meter Wifi Adapter aangesloten kan worden op de slimme meter moet eerst de naam en wachtwoord van je wifi-netwerk ingesteld worden. Ook het emailadres waarmee je inlogd op deze website moet ingesteld worden. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

Stap1: sluit de Slimme Meter Wifi Adapter aan op de voedingsadapter

P1 Wifi Adapter

Sluit de USB kabel van de Slimme Meter Wifi Adapter aan op de voedingsadapter met USB aansluiting. Je kan hem ook aansluiten op een USB poort van je computer of laptop.

De LED gaat nu rood/groen knipperen.

De andere kabel sluit je later aan op de P1-poort van de slimme meter. Voor de Slimme Meter Wifi Adapter in te stellen hoef je dus nog niet bij de slimme meter te zijn.

Stap 2: maak verbinding met de Slimme Meter Wifi Adapter

WIFI connection

In de Slimme Meter Wifi Adapter moet de netwerknaam en het wachtwoord van je wifi-netwerk ingesteld worden. Hiervoor moet je rechtstreeks een wifi-verbinding maken met de adapter zoals hieronder beschreven.

Druk op het knopje van de adapter om deze in de programmeerstand te zetten. De LED gaat dan geel knipperen. Maak nu met je laptop, tablet of smartphone verbinding met het netwerk verdienmetenergie.nl_xxxxxx.

xxxxxx is het serienummer van de Slimme Meter Wifi Adapter.

De verbinding is beveiligd. Het wachtwoord wordt je toegestuurd.

Stap 3: selecteer je wifi-netwerk en stel je emailadres in

Ga met de webbrowser naar webadres http://192.168.4.1. Je ziet nu bovenaan vier keuzemogelijkheden. Selecteer als eerste “Wifi”. Er verschijnt dan een lijst met gevonden wifi netwerken. Kies je eigen wifi-netwerk en vul je wachtwoord in.

Vul ook je emailadres in waarmee je inlogt op verdienmetenergie.nl. Als alles ingevuld is klik je op Opslaan.

Druk daarna op het knopje van de adapter om deze weer in de normale stand te zetten. De LED gaat nu weer rood/groen knipperen. De adapter gaat meteen verbinding maken met het ingestelde wifi-netwerk. Als de verbinding is gemaakt gaat de LED groen knipperen. De Slimme Meter Wifi Adapter is nu klaar voor gebruik en kan aangesloten worden op de slimme meter.

Stap 4a: selecteer je toepassing

Selecteer op welk systeem je de metergegevens wilt uitlezen. In geval van Verdienmetenergie vul je het emailadres in waarmee je ook inlogt op de website.

Druk daarna op ‘Ópslaan’. Hierdoor worden de gegevens doorgestuurd naar verdienmetenergie.nl, zodat u daar de metergegevens kunt uitlezen.

Ga door naar stap 6.

Stap 4b: instellen voor Domoticz

Indien je de metergegevens op Domoticz wilt uitlezen, selecteer dan het Domoticz item en vul de gegevens in.

Druk op ‘Opslaan’ óm de gegevens te bewaren.

Let op: als je als laatste op de Domoticz pagina op ‘Opslaan’ druk, wordt automatisch deze toepassing gebruikt door de adapter.

Handleiding configureren Domoticz

Stap 4c: instellen voor HomeAssistant

Indien je de metergegevens op HomeAssistant wilt uitlezen, selecteer dan het HomeAssistant item en vul de gegevens in.

Druk op ‘Opslaan’ óm de gegevens te bewaren.

Let op: als je als laatste op de HomeAssistant pagina op ‘Opslaan’ druk, wordt automatisch deze toepassing gebruikt door de adapter.

Handleiding configureren Home Assistant

Stap 5: sluit de Slimme Meter Wifi Adapter aan op de slimme meter

Meet het stroomverbruik en gasverbruik met de Slimme Meter Wifi Adapter

De USB kabel van de Slimme Meter Wifi Adapter kan worden aangesloten op de voedingsadapter bij de slimme meter. De andere kabel kan worden aangesloten op de P1 poort van de slimme meter.

Aan de LED kun je zien wat de status van de adapter is:

Normale stand

  • Rood/groen knipperen: geen wifi verbinding
  • Groen knipperen: wifi verbinding is goed
  • Geel: gegevens ontvangen van de slimme meter
  • Rood: gegevens worden via internet doorgestuurd

Programmeerstand

  • Geel knipperen: programmeerstand

Door op het knopje te drukken wissel je steeds tussen de normale stand en de programmeerstand.

Stap 6: log in op verdienmetenergie.nl

Inlogscherm

Verbind je computer, tablet of smartphone weer met je thuisnetwerk. Log in op verdienmetenergie.nl met hetzelfde emailadres als je hebt gebruikt bij de Slimme Meter Wifi Adapter. Je kunt nu onder het menu Mijn Energie je energieverbruik zien.